© LiZV 28-02-2023
Limburgse Zwemvereniging.
Clubreglement.
REGLEMENT ZWEMLESSEN LiZV De Limburgse zwemvereniging (LiZV) hanteert twee ‘zwemperiodes’. De eerste periode loopt van september tot en met december, de tweede van januari tot en met juni. Nieuwe zwemmers kunnen bij het begin van elke periode instappen. Bij het begin van elke zwemperiode worden de groepen opnieuw ingedeeld, afhankelijk van de behaalde doelstellingen. U ontvangt dus tweejaarlijks een groepenindeling, welke terug te vinden is op onze site (www.lizv.be). Bij aanvang van elke periode dient het lidgeld cash betaald te worden (alle groepen) bij de 1 ste les. Na betaling ontvangt u dan het toegangskaartje (Maaseik) en uiteraard een betalingsbewijs. Indien uw kind niet in de mogelijkheid is om de eerste les te komen zwemmen (vb door ziekte), vragen we om toch even langs te komen om te betalen of telefonisch contact met ons op te nemen via de clubtelefoon (+32 475 42 52 02). Enkel op deze manier bent u zeker van een plaats voor uw kind in dat groepje. Indien u het lidgeld via overschrijving betaalt, wordt dit meteen teruggestort en is uw kind bijgevolg dus NIET ingeschreven! Wij aanvaarden enkel cash betalingen. Bij niet betalen of niets laten weten, wordt deze plaats ingevuld door een kind van de wachtlijst. Om uw kind op de wachtlijst te laten zetten, vragen wij een vergoeding van 25€. Op deze manier bent u zeker van een plekje in onze zwemclub. Dit bedrag wordt inschrijfgeld als uw kind start binnen onze club. Hiervoor krijgen jullie een LiZV- t- shirt en een LiZV-sporttas. Als men zelf beslist om niet meer in te stromen in onze zwemclub, wordt deze vergoeding NIET terug betaald. De snelheid waarmee uw kind kan instromen hangt af van de beschikbare plaatsen in de betreffende zwemgroep. Gelieve deze vergoeding te storten op rekeningnummer: BE42 7310 4607 3254, met vermelding ‘Voorschot wachtlijst + naam zwemmer’. De gegevens die wij opvragen over uw kinderen (naam, voornaam, adres, geboortedatum, e-mailadres ouder(s), zwemervaring…) zijn enkel ten behoeve van de werking van onze club, dus voor de groepenindeling en om u op de hoogte te houden betreffende activiteiten binnen de club. In het kader van de GDPR (General Data Protection Regulation of de Algemene Verordening Gegevensbescherming) willen wij u informeren dat wij zeer zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Op de LiZV- website (www.lizv.be) staan de groepenindeling en de jaarkalender. U vindt er ook andere informatie zoals de samenstelling van het bestuur, een overzicht van de trainers, foto’s en verslagen van activiteiten… Indien u er bezwaar tegen heeft dat foto’s van uw kind(eren) op onze site worden geplaatst, dient u dit schriftelijk te laten weten aan het bestuur. (info@lizv.be) Mogen wij u vragen geen foto’s te maken tijdens de zwemles, noch te filmen. Er worden tijdens onze activiteiten voldoende foto’s gemaakt door het LiZV- bestuur. Als club zijn wij nl op de hoogte welke leden/ trainers bezwaar maken tegen publicatie op sociale media en op het internet (wet van de privacy). Een attest voor de mutualiteiten kunt u terugvinden op onze site, waar u het zelf kan uitprinten. U kunt het dan voor/na de zwemles laten invullen door een trainer/bestuurslid. Elke zwemmer is verzekerd tijdens de trainingen (en zwemkampen) en op de weg van en naar het zwembad, indien de zwemmer zich meteen na het zwemmen via de kortste weg naar huis begeeft. Indien nodig kunt u een aangifteformulier downloaden via de LiZV- website (www.lizv.be), onder de rubriek ‘Mutualiteiten’. Tijdens trainingen staan de zwemmers onder toezicht van de verantwoordelijke trainer en eventueel aanwezige bestuursleden (herkenbaar aan het groene LiZV-T-shirt). Indien de trainer de kinderen na het zwemmen terug heeft gebracht naar de ouders, vervalt de verantwoordelijkheid van de train(st)er voor de kinderen. Wij vragen dat de zwemmers tijdig aanwezig zijn en dat ze de zwemles niet eerder verlaten zonder dat vooraf met de trainer/een bestuurslid te bespreken. Ouders van een zwemmer die te laat is, vergezellen hun kind –eventueel- tot aan de deur van het zwembad, waar het door een trainer wordt opgevangen. Het is niet nodig om uw kind tot bij de trainer te brengen, aangezien het voor ouders niet toegelaten is om de zwembadruimtes te betreden. Laat uw kind(eren) –zowel in Maaseik als in Rotem- binnen wachten om afgehaald te worden, zodat de trainers er zicht op hebben wie nog afgehaald moeten worden. Binnen onze club hebben wij een regel voor onze trainers dat er een trainer moet blijven tot alle kinderen afgehaald zijn. Om deze reden willen wij jullie dan ook vragen om op de tijd dat de zwemles eindigt aanwezig te zijn aan het zwembad. Het is onze verantwoordelijkheid om de kinderen veilig bij hun ouders te brengen, maar dan moeten de kinderen wel afgehaald worden bij de trainer. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke verantwoordelijkheid van de club! Mocht er nu toch een keertje onverwacht iets tussen gekomen zijn zodat u er niet op tijd geraakt, gelieve dit dan via de clubtelefoon (+32 475 42 52 02) te laten weten. Dan kan er voor een oplossing gezocht worden Elke zwemmer kleedt zich om in de daarvoor voorziene kleedruimtes. Wij vragen dat dit op een rustige en ordelijke manier verloopt. Er zijn kleedkamers voor enkel meisjes en mama’s, enkel jongens en papa’s en gemengde kleedkamers. Aan de kleedkamer hangen affiches op wie zich waar kan omkleden. In Maaseik werken we met toegangskaartjes ( 1 kaartje waarmee de zwemmer binnen en buiten kan en 2 kaartjes voor de ouders/begeleiding waarmee zij naar kleedkamer en tribune kunnen). We vragen om hier zorg voor te dragen, in principe voorziet het zwembadbestuur ons slechts van één kaartje per zwemmer. Indien u uw kaartje toch verliest, dient u zich tot het bestuur te wenden om een reservekaartje te krijgen, zonder kaartje zal het zwembadpersoneel u geen toegang meer verlenen tot het zwembad! We willen er de nadruk op leggen dat deze toegangskaartjes enkel dienen voor de leden van de LiZV tijdens de uren dat uw kind ingepland is. De 2 begeleiderskaartjes dienen dan ook enkel voor de ouders als toegang tot de kleedkamers/doucheruimte/tribune. Het is verboden om als ouder vrij te gaan zwemmen met deze kaartjes! Indien er toch misbruik wordt gemaakt van de kaartjes, kan het zwembadpersoneel de kaartjes intrekken. Wij kunnen en mogen in dit geval ook geen nieuwe kaartjes meer verstrekken. Waar de zwemmers blootsvoets lopen (bijvoorbeeld: gang van kleedkamer naar zwembad, doucheruimte...), zijn blauwe overtrekschoentjes om hygiënische redenen verplicht. Alleen op die manier kunnen we wratten en voetschimmels voor onze zwemmers voorkomen! De zwemmer gaat altijd via het voetbad naar het zwembad. Tijdens trainingen moeten lange haren verplicht in een staart gedragen worden. Het dragen van een badmuts is verplicht voor zwemmers vanaf zwemschool 7. Een LiZV-badmuts is vrijblijvend te bestellen via info@lizv.be en kost € 2,50. Vermeld wel duidelijk de naam van de zwemmer en de zwemgroep. Wij verwachten van onze zwemmers een respectvolle houding ten opzichte van trainers en medezwemmers. Elke zwemmer toont respect voor het materiaal van de club, het zwembad/de sporthal. Zwemmers die materiaal van de club in bruikleen krijgen, dienen daarvoor een waarborg te betalen en een aparte overeenkomst te tekenen. De waarborg wordt uiteraard terugbetaald bij het onbeschadigd inleveren van het materiaal. We vragen de ouders die in Rotem komen, om enkel in de gang achter het venster te blijven kijken, en de stoelen zelf terug te stapelen na de laatste zwemles. En de ouders die in Maaseik komen, gelieve enkel de toegelaten ruimtes te betreden (deze worden tijdens het instroommoment aan u weergegeven). Als u een trainer -kort- wilt spreken over uw zoon/dochter, kunt u dat doen als de zwemmers opgehaald/teruggebracht worden (in Maaseik) of vijf minuten vóór het einde/begin van een zwemles, wanneer de trainers zich naar de gang begeven (in Rotem). Het is dus niet nodig/toegelaten voor ouders om de zwembadruimte te betreden, indien nodig kan u altijd teken doen naar de trainer. Bij meningsverschillen vragen we u om niet tijdens de training openlijk in discussie te gaan met een trainer of een bestuurslid. In plaats daarvan vragen we om een mail te sturen naar onze voorzitster Carine Neyens (voorzitter@lizv.be of info@lizv.be), zodat we samen een geschikt moment kunnen zoeken om uw opmerking/klacht te bespreken. Indien u zich niet aan de afspraken houdt, kan elke train(st)er of ieder bestuurslid u hierop aanspreken. Indien nodig zal het binnen het bestuur en de trainersgroep besproken worden en kunnen er maatregelen getroffen worden. Met het betalen van het lidgeld of het inschrijven op de wachtlijst, gaat u volledig akkoord met dit reglement. Het opzeggen van het lidmaatschap van de LiZV dient schriftelijk of via mail (naar info@lizv.be) en is pas geldig na bevestiging van het bestuur.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·