Wanneer uw kind start met zwemmen zonder enige zwemervaring, start het in een lessenreeks van

10x kleuterzwemmen. Hierna stroomt uw zoon/dochter rechtstreeks door naar zwemschool 1 (ZW1).

Na een 10-tal lessen wordt elke zwemmer geëvalueerd en wordt bekeken of hij/zij kan doorstromen

naar het volgende niveau (ZW2, ZW3 of ZW4).

De contributieperiode loopt van 01 januari t/m 31 december.

U betaalt eenmalig een inschrijfgeld van € 20, waarvoor u dan een LiZV-sporttas en een LiZV-T-shirt

ontvangt.

Wanneer een zwemmer midden in een periode start, zal een verantwoordelijke van het bestuur u

vragen om de lesgelden voor deze resterende periode, in één keer te voldoen.

Contributies september 2019- juli 2020

Peuterzwemmen = 3€/les, totaalbedrag is afhankelijk van aantal lesuren in de facturatieperiode.

Kleuterzwemmen = 4€/les, totaalbedrag is afhankelijk van aantal lesuren in de facturatieperiode.

Zwemschool 1-2-3-4-5-6 = 1 x per week: € 165,00 per jaar

Zwemschool 7-8-9 = 2 x per week: € 195,00 per jaar

Niet-vergunninghouders - Precompetitiezwemmers = 2x per week: € 195,00 per jaar

Vergunninghouders - Competitiezwemmers = 3x per week : € 225,00 per jaar
© LiZV 2020
Limburgse Zwemvereniging.
Lidgelden / contributies.
Facturatieperiode  1 Januari 2020- 31 juni 2020.  Peuterzwemmen = 3€/les x 13 lessen = 39€* Kleuterzwemmen = 4€/les x 13 lessen = 52€* * PZ/KZ =  13 lessen tussen 01-01-2020 en 05-04-2020. Zwemscholen / trainingen 1x per week =  100€** Zwemscholen / trainingen 2x per week =  110€** Zwemscholen / trainingen 3x per week =  130€** **-20% korting voor 3e kind binnen het gezin.  Enkel te betalen tijdens de eerste zwemles.