Peuterzwemmen. (minimumleeftijd is 3 - 3,5 jaar).

Bij het peuterzwemmen leren wij uw kind op een aangename en speelse manier wennen aan het water. We streven ernaar dat uw kind na een lessenreeks van 30 minuten in klein bad volledig vrij en zonder angst kan bewegen in het water. Maar deze lessen zijn meer dan watergewenning alleen, bij onze club moeten de kinderen namelijk echt ontspannen op het water kunnen liggen zonder watervrees vooraleer ze kunnen doorstromen naar het volgende niveau.

Kleuterzwemmen. (minimumleeftijd is 4 jaar).

In het niveau van kleuterzwemmen bevinden zich kinderen die al gewend zijn aan het water en geen watervrees meer hebben. In dit niveau streven wij naar een heel belangrijk doelstelling, namelijk dat uw kind na één of meerdere lessenreeksen van 45 minuten in kleine bad ZONDER hulpmiddelen ontspannen kan drijven op het water! Drijven is namelijk het belangrijkste element dat een kind moet beheersen vooraleer het in de zwemschool kan leren zwemmen. Tijdens deze lessen zal uw kind ook een aantal andere vooropgestelde doelen moeten behalen vooraleer het kan doorstromen naar de zwemschool.

Zwemscholen. (minimumleeftijd is 4,5 jaar).

In de zwemschool doorloopt uw kind een verantwoorde zwemopleiding. Vanaf dit moment wordt uw kind lid van onze zwemclub, waardoor het elke week een uur zwemles heeft. Het basispakket zwemmen wordt per slag (schoolslag, crawl en rugslag) aangeboden. We streven er tegelijk naar dat uw kind op een redelijke termijn het grote bad (25 meter) netjes in een mooie stijl kan overzwemmen zonder te stoppen. Daarom is de zwemschool in verschillende niveaus opgedeeld waarbij in elk niveau een specifiek doel aan bod komt.

Zwemschool 1.(minimumleeftijd is 4,5 jaar).

De zwemmertjes binnen dit zwemniveau kunnen al zelfstandig drijven op het water en hebben zeker geen watervrees meer. De volgende stap na het leren drijven is leren pijlen en stroomlijnen. Alsook het aanleren van de schoolslag (vooral de beenbeweging) is een belangrijke volgende stap. Binnen dit niveau word er wekelijks 1 uur in het kleine bad geoefend aan deze doelstellingen.

Zwemschool 2.

Deze kinderen kunnen al zelfstandig stroomlijnen en pijlen. Ze kunnen al een stapje verder dan het kleine bad gaan. Zij zwemmen van hun welelijks trainingsuur al 30 min in het instructiebad. Hier leren ze zelfstandig drijven zonder hulpmiddelen in het diepere water.

Zwemschool 3.

Binnen dit niveau wordt er wekelijks al 1 uur in het instructiebad gezwommen. Naast het verder oefenen op de schoolslag benen, zal de armbeweging ook al aan bod komen.

Zwemschool 4.

Het hoofddoel van zwemschool 4 is de schoolslag zwemmen met hulpmiddelen, waardoor ze al 30 minuten van hun uur zwemtraining in het diepere bad gaan oefenen. Uw kind krijgt de armbeweging van de schoolslag verder aangeleerd. Hierdoor komt de juiste coördinatie van armen en benen ook snel aan bod, wat een moeilijke opgave is voor sommige kinderen. Daarom blijft het pijlen een belangrijk element van de zwemlessen, wat ze dan ook nog in het instructiebad verder kunnen oefenen.

Zwemschool 5.

In zwemschool 5 leert uw kind 25 meter schoolslag zwemmen zonder hulpmiddelen, zonder ademhaling (wel met de juiste coördinatie). Daardoor zwemmen we vanaf dit niveau enkel nog maar in het nieuwe bad, hier moeten ze ook verder de drijfoefeningen zelfstandig kunnen uitvoeren.

Zwemschool 6.

In zwemschool 6 leert uw kind schoolslag zwemmen, ZONDER hulpmiddelen en komt de ademhaling van de schoolslag erbij. Dit wel in de juiste coördinatie, wat voor sommige kinderen moeizamer gaat dan bij andere. Als afwisseling worden hier ook al de beginselen van de beenbeweging van crawl en rugslag aangeleerd.

Zwemschool 7.

Vanaf zwemschool 7 kan uw kind 50 meter schoolslag met ademhaling zwemmen en dit zonder hulpmiddelen (in de juiste coördinatie). Hierdoor kunnen de lesgevers verdergaan met de volgende zwemslagen: crawl en rugslag. Eerst wordt in dit niveau de beenbeweging van deze twee stijlen aangeleerd en vervolgens een ‘ruwe’ vorm van de zwemslag. Daarom krijgt uw kind vanaf dit niveau ook de kans om een tweede keer per week zwemles te volgen aangezien er vanaf nu verschillende zwemstijen met hun eigen technieken aan bod komen.

Zwemschool 8.

Het doel bij zwemschool 8 is minimum 100 m vlot schoolslag te zwemmen met ademhaling. Verder word de techniek van de crawl en rugslag verder verfijnt en aangeleerd.

Zwemschool 9.

Vanaf dit niveau heeft uw kind al zeker een goed diploma van schoolslag op zak ( namelijk 200 meter). In dit gedeelte leert het om het zwembad (25m) over te zwemmen in zowel crawl als rugslag (zonder hulpmiddelen).

Pinguïns en Kikkers.

Na de zwemschool kan uw kind nog steeds verder blijven zwemmen om een diploma van een langere afstand (400 meter) te behalen. De verfijning van de verschillende zwemslagen komt hier ook zo goed mogelijk aan bod. Vanaf deze groepen zal voor de zwemtrainingen ook een gedeelte droogtraining voorzien worden.

Dolfijnen, Otters.

In deze zwemgroepen worden de zwemslagen verfijnd en wordt er meer aandacht besteed aan uithouding. Er zullen dus ook langere afstanden tijdens de trainingen gezwommen worden, hierdoor zwemmen zij ook meer dan 1 uur op een trainingsmoment.

Eendjes.

Deze groep is ter voorbereiding van de wedstrijdzwemmers. er worden officiële starten en keerpunten aangeleerd. Uw kind kan ook deelnemen aan splash- of niet-vergunninghouderswedstrijden. Het is belangrijk dat deze zwemmers zeker 2x per week deelnemen aan de zwemtrainingen om dit niveau te kunnen behouden.

Haaien en Recreatie.

Deze zwemmers kiezen er bewust vor om recreatief verder te zwemmen binnen onze zwemclub. Er zal op techniek, kracht en uithouding gewerkt worden.

Wedstrijdzwemmers. (minimumleeftijd is 9 jaar).

Na het doorlopen van de vorige zwemniveaus kan uw kind bij de wedstrijdzwemmers aansluiten. In deze groepen blijft de techniek van de zwemslagen belangrijk en als uw kind gereed is om wedstrijden te zwemmen wordt er een wedstrijdvergunning aangevraagd bij de Vlaamse Zwemfederatie. De kinderen krijgen trainingen die aangepast worden aan hun niveau en aan de wedstrijden waaraan ze deelnemen. De voorwaarde om in dit niveau te kunnen zwemmen is dat de zwemmer minstens aan 2 van de 3 trainingen per week deelneemt en minstens 2 officiële wedstrijden per jaar zal zwemmen.
© LiZV 28-02-2023
Limburgse Zwemvereniging.
Doelstellingen.
Voor de individuele doelstellingen die uw kind al behaald heeft tijdens de zwemlessen kan u altijd terecht bij de lesgever van uw kind. Zij houden namelijk elke training de doelstellingen per zwemmertje bij en op basis van deze registratie kunnen de verantwoordelijken van de groepenindeling zien wie er kan doorstromen naar een volgend niveau en wie nog niet. Dit is van groot belang bij de nieuwe groepenindeling gedurende ons zwemseizoen: in januari (na de kerstvakantie) en in september (na de zomervakantie) à deze perioden loopt samen met de betaling van de lesgelden (lesgeld voor de periode van januari tem juni en lesgeld voor de periode van september tem december). Voor meer informatie kan je mailen naar : groepenindeling@lizv.be Sportieve groeten, het bestuur en de trainers van LiZV

Doelstellingen:

I In onze zwemschool doorloopt uw kind een verantwoorde zwemopleiding. Het basispakket zwemmen wordt per slag (schoolslag, crawl, rugslag en vlinderslag) aangeboden. We streven er tegelijk naar dat uw kind op een redelijke termijn het grote bad (25 meter) netjes in een mooie stijl kan overzwemmen zonder te stoppen. Daarom is de zwemschool in verschillende niveaus opgedeeld waarbij in elk niveau een specifiek doel aan bod komt. Als uw kind lid is van onze zwemclub zal hij/zij ingedeeld worden volgens zijn/haar zwemniveau in onderstaande groepen.